Global perspectives for family businesses

Resultaten onderzoek onder 400 familiebedrijven

De top van familiebedrijven is positief over de toekomst. Bestuurders verwachten winstgroei, omzetgroei, een toename van investeringen en uitbreiding van het personeelsbestand. Disruptie is een risico, maar technologische vooruitgang is vooral iets wat een positieve impact zal hebben. Dit blijkt uit de Deloitte global perspectives for family businesses. Managers in de top van 400 familiebedrijven van over de hele wereld gaven inzicht hoe hun onderneming ervoor staat.


Uit de antwoorden spreekt veel optimisme voor het komende jaar:

  • Twee derde verwacht dat de omzet zal groeien. 17 procent voorziet zelfs meer dan 50 procent groei.
  • 64 procent voorziet ook winstgroei.
  • 48 procent denkt dat het aantal fulltime werknemers zal toenemen.
  • 59 procent gaat meer investeren.

Angst voor nieuwe, niet-traditionele toetreders

Ondanks dit optimisme is de onzekerheid wel toegenomen. Gevraagd hoe ze denken over de risico’s in hun thuismarkt, antwoordt bijna de helft van de respondenten dat deze nu groter zijn dan een jaar geleden.


De vijf meestgenoemde risico’s

  1. De kosten van grondstoffen en andere inkoop.
  2. Het vermogen om werknemers aan zich te binden en aan te trekken
  3. Concurrentie van nieuwe, disruptieve toetreders
  4. Toenemende regelgeving
  5. Fluctuerende wisselkoersen


Zorgen over de economie en geopolitieke ontwikkelingen staan niet in deze top-vijf. Voor het management van bedrijven die niet in familiehanden zijn, staan deze risico’s wel in de top-vijf. Een mogelijke verklaring is dat in het verleden is gebleken dat familiebedrijven relatief goed om kunnen gaan met onrust in de buitenwereld.


Een belangrijk risico dat familiebedrijven zien is dat ze in hun markten te maken krijgen met disruptie. Bijna de helft van de managers denkt dat het waarschijnlijk is dat ze ergens in de komende jaren te maken krijgen met een nieuwe, niet-traditionele toetreder. Tegelijkertijd treden ze deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. De overgrote meerderheid (80 procent) ziet technologische vooruitgang namelijk als iets dat een positieve impact zal hebben.


Meer weten over hoe het management van deze unieke bedrijven aankijkt tegen grote vraagstukken zoals het investeren in talent, de voortgaande internationalisering en fusies en overnames?