TaxLab

Shaping 2025
Vrijdag 17 mei 2019 | 10.00 tot 17.30 uur | Utrecht

Over TaxLab


In 2025, dienen we binnen de EU nog slechts één aangifte winstbelasting in. Trekt de belastingdienst alle info automatisch uit ons ERP systeem. Is er geen BTW meer en betaalt iedere belastingplichtige een minimum bedrag aan fair tax. Of toch niet?


Fiscale ontwikkelingen volgen elkaar op in een tempo dat voor onmogelijk werd gehouden. Technologie, geopolitiek en alsmaar veranderende maatschappelijke opvattingen maken het vrijwel onmogelijk de fiscale toekomst te voorspellen. En toch is 2025 niet meer ver weg en wordt er van u een mening verwacht. Gelukkig zijn er aanknopingspunten. Tijdens TaxLab geven we u graag een preview op wat ons mogelijk te wachten staat. En gaan we met u in gesprek over topics die uw aandacht vragen om samen het pad naar 2025 vorm te geven.

Programma


Vrijdag 17 mei 2019

10.00 uur Ontvangst

10.45 uur Welkom & plenaire sessie

12.00 uur Lunch

13.15 uur Focussessies (deel 1)

14.30 uur Pauze

14.45 uur Focussessies (deel 2)

16.15 uur Plenaire afsluiting

16.30 uur Borrel & netwerkgelegenheid

Sprekers en dagvoorzitter


Keynote
Marieke Blom


Marieke Blom (1974, Alkmaar) is sinds 2014 hoofdeconoom bij ING Nederland.

Keynote
Donato Raponi


Donato is voormalig hoofd afdeling btw en omzetbelasting Europese Commissie.

Keynote
Hans van Baalen


Hans van Baalen is sinds 2009 lid van het Europees Parlement.

Dagvoorzitter
Esther van Rijswijk


Van het Ministerie van Financiën naar de journalistiek: Elsevier, RTL Nieuws (correspondent in Londen) en BNR.

Over de focussessies


Het middagprogramma staat in het teken van focussessies, toegespitst op uw markt en uw specialisme. Aan de hand van inspirerende verhalen en klantcases.


Hoe bereidt u zich voor op de ‘future of work’ vanuit een HR Tax perspectief?Het veranderende landschap voor portfolio ondernemingen van Private Equity.Welke impact heeft de digitale transformatie van de overheid op de Tax functie van uw publieke sector instelling?


Hoe spelen ondernemingen in op de veranderende indirecte belastingen? Een theoretisch en een praktisch perspectief!

Digitalisering & internationalisering van uw (private / family) business: fiscale aspecten rondom digitale transformatie van bedrijfsmodellen & -processen.
Wat is de impact van mondiale ontwikkelingen en een real-time data driven fiscale toekomst op Nederlandse Multinationals? En wat is de invloed van de Global Tax Reset voor internationale activiteiten?

Praktische informatie


Locatie

DeFabrique

Westkanaaldijk 7

3542 DA Utrecht

Route & parkeren

Komt u met de auto? U kunt parkeren op één van de 700 gratis parkeerplaatsen.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar taxlabevent@deloitte.nl

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more. Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2019 Deloitte The Netherlands